ก่อตั้งเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 ได้ทำการจดทะเบียน บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด AUVIS (Thailand) Lo.,Ltd.

            โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในวงการอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อุปกรณ์ภาพและเสียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และได้รับการแต่งตั้งจาก Bosch security (BOSCH) ความพยายาม การสร้างสรรค์ประสบการณ์และการพัฒนากิจการของบริษัทเช่น การตลาด การติดตั้ง การบริหารโครงการ การฝึกอบรมและการบริการหลังการขายตั้งแต่โครงการขนาดเล็ก เรียบง่ายจนถึง โครงการขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า " การตลาดที่ครบวงจร "

            บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสร้างความมั่นใจในผลสำเร็จของโครงการโดยสร้างความ แข็งแกร่ง ความชำนาญ การขยายขีดความสามารถของทีมงานในการให้บริการ การรักษาคำมั่นสัญญา บริษัท ออวิสฯ ยังหาแนวทางในการรองรับ การแก้ปัญหาทางด้านการเงินและการลงทุน เพื่อสนองตอบต่อ เป้าหมายที่ตั้งไว้และความพึงพอใจของลูกค้า ทำให้เกิดผล ประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด