ระบบเสียงประกาศ

ผลิตภัณฑ์ ระบบเสียงประการสาธารณะรุ่นต่างๆ

ระบบเสียงประกาศสาธารณะ Bosch โดย ออวิส(ประเทศไทย)จำกัด

โซลูชั่นที่เหมาะสม มุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่น
ความน่าเชื่อถือและการใช้งานที่ง่าย
 
    
เป็นไปตามความต้องการ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
รับการสื่อสารที่ชัดเจน ทั้งจากผู้ส่งสาร และผู้รับสาร
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

เสียงคุณภาพสูง พร้อมระบบการเตือนภัยอพยพด้วยเสียงคือสิ่งจำเป็น
เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัย

เพื่อประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ระบบเสียงฉุกเฉินจึงจะต้องส่งมอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม